Skip to content
Home » Table Tennis T League 2024-2025 season registered players (as of June 10, 2024)

Table Tennis T League 2024-2025 season registered players (as of June 10, 2024)

T League General Incorporated Association
2024-2025 season registered players (as of June 10, 2024)
……
The T League would like to inform you of the players who have completed registration for the 2024-2025 season as follows. [Dated June 10, 2024] ■ Shizuoka Jade Matsushita Taisei ■ Top Otome Ping Pongs Nagoya Yurika Nanba Minami Ando Kasumi Kimura Haruna Ojio Haruna Oshio Yuna (Ojio Yuna) Yuen Xuejiao (Yuan Xueyan) Ma Yuhan (including Ma) [Registered players until June 10, 2024] ◆Men’s [T.T Saitama] Kazutaka Takagi (Takakiwa Taku) Kizo Hayato (Kizukuri) Yuto) Yusuke Watanabe (Yusuke Watanabe) Daimu Arinobu (Arinobu Time) Takuya Kami (Takuya Jin) Kakeru Sone (Kakeru Sone) Hiromu Kobayashi (Hiromu Kobayashi) Yukiya Uda (Yukiya Uda) [Kanazawa Port] Kenta Matsudaira ( Kenta Matsudaira) Fumiya Igarashi, Yuta Tanaka, Woojin Zhang, Masaki Yoshida, Masaki Yoshida, Masataka Morizono, Masataka Morizono, Tongin Ryuzaki, Kazuki Hamada (Kazuki Hamada) Taisei Matsushita [Ryukyu Astida] Mahal Yoshimura Tomokazu Harimoto Mitsushi Uesu Koji Miyagawa Shodai Miyagawa Shunsuke Okano Shinozuka Hiroto Shinozuka, Hayate Suzuki, Seungmin Cho, Katsutoshi Cho [Registered players until June 10, 2024] Women’s [Top Otome Ping Pongs Nagoya] Yurika Nanba, Minami Ando ) Kasumi Kimura, Haruna Ojio, Yuna Ojio, Yuan Xuejiao, Ma Yuhan, [Kyoto Kaguya Rise] Miku Matsushima, Hitomi Edahiro. Hitomi) Mitsuho Kimura, Honami Nakamori, Yume Kudo, Madoka Edahiro, Miku Izumo, Mika Tamura, [Nippon Life Insurance Red Elf] Sakura Mori ( Sakura Mori) Hina Hayata (Hina Hayata) Reina Aso (Asou Asuka) Asuka Sasao (Kaho Akae) [Japan Paint Mallets] Hitomi Sato (Hitomi Sato) Saki Shibata (Saki Shibata) Honoka Hashimoto ( Hashimoto Honoka) Satsuki Ofuji (Satsuki Odo) Sakura Yokoi (Sakura Yokoi) Rio Shintani (Rio Shintani) Sachi Aoki (Sachi Aoki) Aio Takamori (Mao Takamori) [Kyushu Astida] Emiko Taguchi (Emiko Taguchi)

More details about this release:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001464.000038094.html%d