Skip to content
Home » Table Tennis T League 2024-2025 season registered players (as of May 7, 2024)

Table Tennis T League 2024-2025 season registered players (as of May 7, 2024)

T League General Incorporated Association
2024-2025 season registered players (as of May 7, 2024)
……
The T League would like to inform you of the players who have completed registration for the 2024-2025 season as follows. [Dated May 7, 2024] ■Shizuoka Jade Morizono Masataka (Morizono Masataka) [Registered players until May 7, 2024] ◆Men’s [T.T Saitama] Kazutaka Takagi (Takakiwa Taku) Yuto Kizukuri ) Yusuke Watanabe (Yusuke Watanabe) Daimu Arinobu (Arinobu Time) Takuya Kami (Takuya Jin) Sho Sone (Kakeru Sone) Hiromu Kobayashi (Hiromu Kobayashi) [Kanazawa Port] Kenta Matsudaira (Kenta Matsudaira) Fumiya Igarashi ) Yuta Tanaka, Woojin Chang, Masaki Yoshida, Masaki Yoshida, Shizuoka Jade, Masataka Morizono, Ryukyu Astida, Mahal Yoshimura, Tomokazu Harimoto. Tomokazu) Mitsushi Uezu (Euzu Kouji) Masahiro Miyagawa (Shodai Miyagawa) Shunsuke Okano (Shunsuke Okano) Female [Nippon Life Insurance Red Elf] Sakura Mori (Sakura Mori) Hina Hayata (Hina Hayata) Aso Reina (Asou Reina) Asuka Sasao (Asuka Sasao) Natsuhoshi Akae (Kaho Akae) [Japan Paint Mallettes] Hitomi Sato (Hitomi Sato) Saki Shibata (Saki Shibata) Honoka Hashimoto (Hoshimoto Honoka) Satsuki Ofuji (Satsuki Oodo) Sakisakura Yokoi (Sakura Yokoi) Shintani Rio Shintani Sachi Aoki Mao Takamori [Kyoto Kaguya Rise] Miku Matsushima Hitomi Edahiro Mitsuho Kimura Mitsuho Nakamori Honami Nakamori Kudo Kudo Yume Ai Edahiro Madoka Izumo Mika Tamura
More details about this release:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001455.000038094.html%d